Techická univerzita (STU)
Pedagogická fakulta (UK)
Právnická fakulta (UK)
Zákazky pre úrady štátnej správy a prokuratúru
Bytové družstvá
Knižnice
Banky
Právnické kancelárie