Techická univerzita
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Policajná akadémia Pezinok
Unikredit bank
Židovská náboženská obec Bratislava
Zákazky pre úrady štátnej správy a prokuratúru
Bytové družstvá